ОБАВЕШТЕЊЕ – ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Одсек за локалну пореску администрацију Општинске управе Пландиште обавештава пореске обвезнике да је у току подела решења за порез на имовину за 2024. годину за физичка лица, као и уплатница са износом који доспева на наплату 15. маја 2024. године.

За сва питања и евентуалне нејасноће можете се обратити Одсеку за ЛПА општине Пландиште на телефоне 013-862-298 или 013-862-308.

Редовним и благовременим измиривањем пореза, обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

Scroll to Top