НАЈАВА 34. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 34. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за петак, 20.12.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 35 тачака. Одборници ће прво разматрати и усвајати Предлог Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2020. годину а онда и Предлог Одлуке о контроли пријема и реализације донација општине Пландиште, Предлог Одлуке о обављању делатности димничарских услуга, Предлог Одлуке о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима и Предлог Одлуке о измени Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења, Предлог Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима и Предлог Одлуке о измени Одлуке о обављању делатности зоохигијене.

Одборници ће  ће на наредној седници разматрати Годишњи програм пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2020. годину као и Програм рада Историјског архива Бела Црква за 2020. Годину а након тога План и програма рада и Финансијски план Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2020.годину, Народне библиотеке Пландиште, Дома здравља „1. октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад Пландиште и Основу програмских активности и Финансијског плана Црвеног крста Пландиште, за  2020. На дневном реду предстојеће, 34 седнице СО Пландиште је и Разматрање Финансијског плана Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште,  Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица за 2020. и pазматрање Финансијског плана Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, такође за 2020.годину. Након тога, одборници ће рззматрати и одлучивати о Плану рада и Финанијском плану за МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица. Одборници ће  на наредној, 34. седници СО Пландиште прво разматрати Решења о разрешењу заменика председника, секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије општине Пландиште а након тога ће именовати нове нове чланове .

Последња тачка су Одборничка питања.

Scroll to Top