ПОСЛОВНИК ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИKОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021. ГОДИНЕ

На основу члана 44. став 2. Статута општине Пландиште (,,Службени лист општине Пландиште” број 30/2018), члана 64. став 4. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште (,,Службени лист општине Пландиште” број 19/2008 и 10/2015) и тачке 4. Решења о образовању Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана („Службени лист општине Пландиште“, број 28/2018), Локални антикорупцијски савет за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште за период 2017.-2021.године, на првој седници одржаној дана, 05.12.2019.године, доноси

ПОСЛОВНИК
ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИKОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021.ГОДИНЕ

 

Комплетан текст Правилника можете погледати овде.

Scroll to Top