Нова, 35. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за понедељак, 24.02.2020. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 14 тачака. Одборници ће прво разматрати Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (Први допунски буџет), а након тога и Предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2019. годину и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште.

Већници ће разматрати и Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2020. годину, Програм коришћења средстава наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2020. годину као и Предлог Решења о давању сагласности на усаглађавање капитала предузећа Јавнох предузећа „Полет“ Пландиште.

На дневном реду предстојеће седнице Општинског већа јесте и Разматрање Извештаја о раду Савета за здравље општине Пландиште и Извештаја о имплементацији Плана јавног здравља општине Пландиште за 2019. годину. Након тога, на дневном реду 35. седнице Скупштине општине су Решења о разрешењу члана и заменика члана о именовању нових, Општинске изборне комисије у сталном саставу и Управног одбора Центра за социални рад Пландиште.

Последња тачка ће бити Одборничка питања.