НАЈАВА 35. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 35. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за понедељак, 24.02.2020. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 14 тачака. Одборници ће прво разматрати Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (Први допунски буџет), а након тога и Предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2019. годину и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште.

Већници ће разматрати и Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2020. годину, Програм коришћења средстава наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2020. годину као и Предлог Решења о давању сагласности на усаглађавање капитала предузећа Јавнох предузећа „Полет“ Пландиште.

На дневном реду предстојеће седнице Општинског већа јесте и Разматрање Извештаја о раду Савета за здравље општине Пландиште и Извештаја о имплементацији Плана јавног здравља општине Пландиште за 2019. годину. Након тога, на дневном реду 35. седнице Скупштине општине су Решења о разрешењу члана и заменика члана о именовању нових, Општинске изборне комисије у сталном саставу и Управног одбора Центра за социални рад Пландиште.

Последња тачка ће бити Одборничка питања.

Scroll to Top