Четврта седница Скупштине општине Пландиште у новом сазиву заказана је за петак, 16.10.2020. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 17 тачака.

Одборници ће прво разматрати Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (Трећи допунски буџет) а након тога предлог Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана општине Пландиште и предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште. Следе, предлог Одлуке о измени Одлуке о одређивању локалције за одлагање инертног отпада, предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадаратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021 .годину на територији општине Пландиште. Одборници ће разматрати предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пландиште, предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у држвној својини, Извештај о раду Предшколске установе и Годишњи план рада „Срећно детињство“ Пландиште за раду 2019/2020. годину.

Након тога следе разрешења и именовања, директора Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Општинске изборне комисије Општине Пландиште у сталном саставу, члана Савета за међунационалне односе општине Пландиште и два члана Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда.