НАЈАВА  61. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 61. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за среду, 17.01.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 16 тачака. После усвајања записника са  60.  седнице,  већници ће  прво утврђивати Предлог Одлуке о измени Одлуке о организацији Општинске управе Општине Пландиште, Предлог Одлуке о правцу пружања државних путева који пролазе кроз насеља на територији Општини Пландиште и Предлог Решења о измени Решења о образовању и именовању Савета за безбедност Општине Пландиште. Након тога, на реду су и Предлог Закључка о усвајању Плана јавних набавки за 2018. годину, Предлог Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда у 2017. години – средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште, Предлог Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште за 2018. године, Предлог Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја Општине Пландиште и Предлог Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја Општине ПландиштеВећници ће разматрати и Предлог Правилника о додели једнократне помоћи у натури у Општини Пландиште, Предлог Правилника о измени Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у Општини Пландиште као и Предлог Решења о утврђивању коефицијената за обрачун плате начелнику Општинске управе Општине Пландиште.

У сазиву за 61. Седницу Општинског већа су и Предлог Решења о одобравању средстава Центру за социјални рад Пландиште за финансирање одређеног броја радника, Предлог Решења о одобравању средстава Дому здравља „1. октобар“ Пландиште за финансирање одређеног броја радника и Предлог Решења о одобравању средстава за рефундацију трошкова боравка трећег и четвртог детета у Предшколској установи „Срећно детињство“ Пландиште.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица  а након тога и  текућа питања.

Scroll to Top