НАЈАВА 9. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Нова, 9. Седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за понедељак, 23.11. 2020. године у 9,00 сати. У сазиву је предложено 8 тачака дневног реда.

Чланови Општинског већа општине Пландиште ће прво утврђивати предлог Одлуке о одржавању улица, путева и других јавних површина у зимском периоду, а након тога и Предлог одлуке о искњижавању података нефинасијске имовине као и Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о ЈП „Полет“ Пландиште о ценама комуналних услуга као и Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Већници ће на наредној седници разматрати и одлучивати и о предлогу Закључка о организовању Јавне расправе о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама са Предлогом Програма јавне расправе, о предлогу Закључка о организовању Јавне расправе о Нацрту Одлуке о боравишној такси са Предлогом Програма јавне расправе и о предлогу Закључка о организовању Јавне расправе о Нацрту Локалног акционог плана за младе 2021-2025 Општине Пландиште.

Претпоследња тачка су текућа питања.

Scroll to Top