НАЈАВА 9. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВАЈАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Осма седница Скупштине општине Пландиште заказана је за петак, 25.06.2021. године.

На дневном реду предстојеће седнице наћиће се 31 тачка. Одборници ће прво одлучивати о доношењу Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2020. годину а након тога и Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину, Одлуке о особађању од обавезе плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште, Одлуке о условима и мерама за уклањање објеката и Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Локалног Савета за запошљавање.

Следе тачке које се односе на разматрање и доношење Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Пландиште, Решења о давању сагласности на Извештај Савета за здравље општине Пландите за период јануар-децембар 2020. године, Решење о давању сагласности на Извештај о имплементацији Плана јавног здравља општине Пландиште за 2020. годину.

На дневном реду је и разматрање и доношење Решења на Извештај о раду и финансијски извештај Историјског архива Бела Црква, Народне Библиотеке Пландиште, Центра за социјални рад, за финансирање из општинског буџета, Црвеног крста Пландиште и Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2020. годину као и Решења о давању сагласности на Извршење плана рада Дома здравља „1.октобар“.

Одборници ће разматрати и донети Решење о давању сагласности и на Финансијски извештај Предшколске установе „Срећно детињство“ и све три основне школе. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, ОШ „Јован Стерија Поповић“ и ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица.

Након тога следи разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица. А онда и даваење сагласности на извештаје месних заједница.

Седница ће се одржати у Свечаној сали Културно-образовног центра „Вук Караџић“ (у ДАК-у), у 10,00 сати.

Scroll to Top