НАЈАВА 93. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 91. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за пeтак, 14.12.2018.године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 37 тачака.
После усвајања записника са 90, 91. и 92. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво утврђивати Предлог Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину, а након тога и Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуке о измени Одлуке о заштити Споменика природе „Парк дворца Јагодић“. У сазиву предстојеће седнице Већа је и утврђивање Предлога Одлуке бесповратном суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Пландиште учествује у финанасирању активности одржавања као и утврђивање Предлога Одлуке о проширеним правима финансијске подршке породици са децом.
На дневном реду предстојеће седнице Општинског већа већници утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Анекс уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Пландиште и давању овлашћења председнику општине Пландиште за потписивање Анекса уговора о јавно-приватном партнерству а затим ће разматрати Програм рада и Финансијски план Историјског архива Бела Црква за 2019. годину и утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план. На предстојећој седници Општинског већа, већници ће утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште а након тога ће разматрати Програм рада и Финансијски план Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2019. годину и утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план, разматраће се и Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке Пландиште за 2019. годину, Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад Пландиште, Црвеног крста Пландиште и ЈП „Полет“ Пландиште а након тога ће се утврђивати Решење о давању сагласности на све Програме рада и Финансијске планове.
У сазиву 93. седнице Општинског већа је и Разматрање Финансијског плана Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Грда, „ОШ „Јован Јовановић Змај“ и предшколске установе „Срећно детињство“ за 2019. годину, а након тога ће се утврђивати Предлог Решења за давање сагласности на Финансијске планове.
На дневном реду ове седнице су и Месне заједнице, односно Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Банатски Соколац, Барице, Велика Греда, Велики Гај, Дужине, Јерменовци, Купиник, МЗ Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица за 2019. годину. Следи утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада.
Након тога, на реду је утврђивање Предлога Решења о образовању Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште, Предлог Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установу „Срећно детињство“ Пландиште за 2019. годину и Предлог Решења о одобравању исплате новчане помоћи студентима са територије општине Пландиште.
Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.

Scroll to Top