На основу Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Службени гласник РС“, број 66 од 07. маја 2020. године, 93 од 01. јула 2020. године, 94 од 03. јула 2020. године, 100 од 16. јула 2020. године, 109 од 21. августа 2020. године, 111 од 28. августа 2020. године, 120 од 02. октобра 2020. године), члана 29. став 1. тачка 10. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС“, број 87/2018) и члана 19. Измене и допуне Правилника о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Пландиште број 06-52/2020-II од 13.05.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Пландиште је на седници одржаној дана 07.10.2020. године донео Наредбу о измени наредбе о примени превентивних мера у општини Пландиште за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

Комплетан текст Наредбе можете погледати ОВДЕ.