НЕМОЈТЕ СПАЉИВАТИ ЖЕТВЕНЕ ОСТАТКЕ

Сачувајмо земљиште за будуће генерације

Паљењем се развијају високе температуре, чиме се површински слој земљишта претвара у пепео и прашину, коју односе ветрови и спирају кише, тако да нестаје слој најважнији за доношење рода у наредним годинама. Паљењем се убијају сви живи организми земљишта (кишне глисте, микроорганизми) који имају незаменљиву улогу у исхрани биљака преводећи биљна хранива из ђубрива у облике приступачне биљкама, врше разлагање органских материја земљишта. Паљење нема ни једну корисну сврху, већ само иде на штету пољопривредним произвођачима.

Заоравањем се побољшава водни режим земљишта, па та земљишта садрже у време јесењег – зимског орања и до 2,5 % више влаге од оних на којима стрњика није заорана. Заоравање је мера борбе против корова, тако што се на тај начин провоцира ницање семена корова који се лако униште даљом обрадом. Земљишту се враћа један део оног што је из њега изнето приносом, најважнија биљна хранива (азот, фосфор, калијум), органска материја, што представља вид слабијег ђубрења земљишта. Лакша је основна обрада земљишта, јер се мање стврдне, па је и знатно мањи утрошак горива.

Спаљивањем биљних остатака често долази до неконтролисаних пожара на отвореном, који наносе велике материјалне штете и страдање људи.

Спаљивање жетвених остатака у Републици Србији забрањено је:

  • Законом о заштити од пожара;
  • Законом о пољопривредном земљишту;
  • Законом о ловству и
  • Пиравилником о упису у регистар и обнови пољопривредних газдинстава.

Летак “Немојте спаљивати жетвене остатке“ можете погледати ОВДЕ.

Scroll to Top