ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА – НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА

На основу члана 5, правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за најбоље студенте број 110-3/2022-03-IV од 28.02.2022. године, Комисија за избор најбољих студената са територије општине Пландиште на седници одржаној дана 05.04.2022. утврила је Предлог листе кандидата – најбољих студената.

Предлог листе можете преузети овде.

Сваки кандидат има право приговора на предлог листе кандидата у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли општине Пландиште и на сајту општине Пландиште.

Комисија за избор најбољих студената ће у року од 5 дана утврдити коначну листу кандидата и проследити Општинском вечу општине Пландиште који одлучују о додели новчаних награда.

Scroll to Top