Обавештавамо Вас да су усвојени нови Конкурси РФВ за 2018. годину.

 

Правна лица и предузетници могу аплицирати на следеће конкурсе:

 1. Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања;
 2. Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства;
 3. Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма;
 4. Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма;
 5. Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства.

 

Регистрована пољопривредна газдинства могу аплицирати на следеће конкурсе:

 1. Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду;
 2. Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта;
 3. Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове механизације;
 4. Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма;
 5. Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма;
 6. Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди;

 

Јединице локалне самоуправе и установе могу аплицирати на следеће конкурсе:

 1. Конкурс за краткорочне кредите за предфинансирање реализације пројеката суфинансираних од стране Европске уније и билатералних донатора;

 

Од нових услова посебно издвајамо:

 1. Сви дугорочни кредити су са роком враћања до 7 година (осим по Конкурсу за набавку нове механизације где је рок до 5 година),
 2. Могућност избора рока враћања кредита, дужине грејс периода и динамике отплате,
 3. Повећани су максимални износи кредита на појединим конкурсима (Кокурс за дугорочне кредите за пољопривреду, Конкурс за дугорочне кредите за куповину земљишта…)
 4. Старосна граница код РПГ „подигнута“ на 70 година,
 5. Код краткорочних кредита за обртна средства Период расположивости кредита продужен на 48 месеци,
 6. Нове кредитне линије и то:
  за ТУРИЗАМ (и за правна лица и предузетнике и за РПГ).
  за инвестирање у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма (и за правна лица и предузетнике и за РПГ).

 

Нови конкурси се примењују од 01.01.2018. године, рокови за подношење захтева за кредит нису ограничени.

Потребна документација се налази на wеb страници Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине.