ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

На основу члана 16. Закона о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо вас да ће дана 11.05.2023. због радова на водоводној мрежи доћи до прекида испоруке воде у:

  • насељеном месту ВЕЛИКА ГРЕДА у улици Маршала Тита у периоду од 09.00-10.00 часова и
  • насељеном месту МИЛЕТИЋЕВО у илици Дрварска у периоду од 11.00-12.00 часова.

ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ

Scroll to Top