РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Председник општине Пландиште, дана 20.04.2018. године донео је Решење о додели средстава из буџета општине Пландиште за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2018. годину, а на основу Предлога комисије о расподели средстава са образложењем.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У 2018. ГОДИНИ

Сви учесници Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања општине Пландиште у 2018. години који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Образац ревидираног буџета можете преузети овде.

Scroll to Top