ОБАВЕШТЕЊЕ – ОВЕРА ПОТВРДЕ О ЖИВОТУ

Оверу потврде о животу на обрасцу који корисницима одређених права у иностранству (пензијског осигурања…) доставља надлежни орган стране државе врши општинска управа (матичар) у складу са закљученим међународним уговорима којима се регулишу остваривања одређених пензионих и социјалних права наших држављана у иностранству.

ОПШТИНСКА УПРАВА

Scroll to Top