ОБАВЕШТЕЊЕЗА ПРИЈАВУ ГЛАСАЊА ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Пријава гласања ван бирачког места на поновљеним изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије и за посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине на бирачком месту бр. 8. у општини Пландиште, који ће се одржати 30. децембра 2023. године, за бираче који услед тешке болести, старости или инвалидитета нису у могућности да гласају на бирачком месту, а желе да гласају ван бирачког места, може се извршити на следећи начин:

*Среда, 27. децембар 2023. године
-путем телефона 013/861-033 у времену од 08:00 до 15:00 часова

* Четвртак, 28. децембар 2023. године
-путем телефона 013/861-033 у времену од 08:00 до 15:00 часова

* Петак, 29. децембар 2023. године
-путем телефона 013/861-033 у времену од 08:00 до 15:00 часова

* Субота, 30. децембар 2023. године
-путем телефона 013/861-033 у времену од 07:00 до 11:00 часова Пријава за гласање ван бирачког места може се извршити и на мејл: oik@plandiste-opstina.rs

Scroll to Top