ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 6. и члана 7а Закона о порезима на имовину,  и члана 40. став 1. Статута општине Пландиште, Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 28.10.2022. године, доноси  Одлуку o утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији  општине Пландиште.

Комплетну Одлуку можете преузети овде.

Scroll to Top