ИЗВЕШТАЈ СА 21. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Петак, 28.10.2022.

Данас је одржана двадесетпрва (21.) седница Скупштине општине Пландиште. Седницом је председавао председник СО Пландиште, Горан Доневски.

Пре усвајања дневог реда, председавајући је предложио допуну са три тачке тако да су одборници на 21. седници разматрали укупно 14 тачака дневног реда.

Прво је разматран предлог Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о буџет општине Пландиште за 2022. годину (Трећи ребаланс). У оквиру ове тачке је речено да се буџет коригује навише због прилива средстава у висини од 6.635.000,00 динара тако да ће буџет, са овом корекцијом, за 2022. годину  бити у висини од 779 милиона динара. До ове корекције је дошло захваљујући средствима које је Општина добила за реализацију 3 пројекта, за куповину сеоских кућа за младе брачне парове, за куповину компјутерске опреме од Савета Европе и за санацију дивљих депонија.

Након тога је разматран Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за период јануар-септембар 2022. године. У овом периоду Општина је остварила суфицит у висини од 52 милиона динара. Одборници су разматрали и Предлог Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана општине Пландиште који се ради због усклађивања планског документа са фактичким стањем на терену и односи се на могућност промене намена површина у 8 насељених места. Након тога су разматрали и предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Пландиште. Добра вест јесте да се ни ове године, као и претходне три нису кориговале цене. Остају на нивоу прошлогодишњих.

Што се тиче измене Одлуке о поверавању послова одржавања улица, путева и других јавних површина у зимском периоду, одборници су одлучили да се послови повере ЈП „Полет“ Пландиште.

На дневном реду 21. седнице Скупштине општине разматрани су Извештај о раду предшколске установе „Срећно детињство“ за радну 2021/2022. годину и Годишњи план рада ПУ „Срећно детињство“ за радну 2022/2023. годину као и Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ПУ “Срећно детињство“ и предлог Решења о именовању чланова Локалног савета родитеља општине Пландиште. На седници су одборници усвојили салиницијативни предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања коуналне делатности зоохигијене, спровођењем мера дефинфекције, дезинсекције, дератизације и сусзбијања амброзије на територији општине Плндиште, предлагача“ Јелена Тадић, ПР консултанате активности „PPP Community“.

На 21.седници СО Пландиште, одборници су прво разрешили а након тога именовали Тијану Штиглиц, мастер менаџера за директора КОЦ “Вук Караџић“ Пландиште у наредне 4 године. Све одлуке донете су већином гласова.

Scroll to Top