ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2024-2028. ГОДИНЕ

На основу члана 36. Закона о планском систему („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018), члана 105. став 2 тачка 6. и члана 107. став 1. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), члана 17. и 25. и члана 26. став 1. и члана 27. став 2. Одлуке о јавним расправама („Службени лист Општине Пландиште”, број 15/2019) и члана 53. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, број 40/2019), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана 12.04.2024. године донело је Закључак о организовању јавне расправе о Нацрту Локалног акционог плана за управљање миграцијама на територији општине Пландиште за период од 2024-2028. године.

Програм јавне расправе о Нацрту Локалног акционог плана за управљање миграцијама на територији општине Пландиште за период од 2024-2028. године можете погледати овде.

Нацрт Локалног акционог плана за управљање миграцијама на територији општине Пландиште за период од 2024-2028. године можете погледати овде.

Закључак о организовању јавне расправе о Нацрту Локалног акционог плана за управљање миграцијама на територији општине Пландиште за период од 2024-2028. године можете погледати овде.

Scroll to Top