ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 9/2018 – Набавка и постављање видео надзора у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у  даљем  тексту:  Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности добара „НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У ХАЈДУЧИЦИ“.

Позив за достављање понуда можете преузети  овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одговоре на додатна питања можете погледати овде.

Одговоре на додатна питања можете погледати  овде.

Измену Конкурсне документације можете погледати овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.

Scroll to Top