Решење о именовању Стручне комисије за оцењивање пројеката у области Јавног информисања

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 61. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ , бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 19. и члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања(„Службени гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), а у вези Конкурса о покретању поступка за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години („Службени лист општине Пландиште“, бр. 2/2018 и 6/2018) председник општине Пландиште донео је:

 

Решење о именовању Стручне комисије за оцењивање пројеката у области Јавног информисања које можете погледати овде.

Решење о одређивању секретара и заменика секретара Стручне комисије за оцењивање пројеката у области Јавног информисања које можете погледати овде.

Scroll to Top