На основу члана 5. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за најбоље студенте број 612-2/2018-II од 09.02.2018. године, Комисија за избор најбољих студената са територије општине Пландиште на седници одржаној дана 08.03.2018. утврдила је Предлог листе кандидата – најбољих студената.

Комплетан Предлог листе можете погледати овде.