ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА – НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА

На основу члана 5. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за најбоље студенте број 110-1/2020-03-IV од 21.01.2020.године, Комисија за избор најбољих студената са територије општине Пландиште на седници одржаној дана 04.03.2020. године утврдила је Предлог листе кандидата – најбољих студената.

Предлог листе можете погледати овде.

Сваки кандидат има право приговора на предлог листе кандидата у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли општине Пландиште и сајту Општине Пландиште (www.plandiste-opstina.rs).

Кандидат подноси приговор општини Пландиште, Комисији за избор најбољих студената. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација, неће се разматрати.

Комисија за избор најбољих студената ће у року од 5 дана утврдити коначну листу кандидата и проследити Општинском већу општине Пландиште које одлучује о додели новчане помоћи.

Scroll to Top