ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ СТУДЕНАТА – КАНДИДАТА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

На основу члана 5. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима основних студија број: 612-14/2022-03-IV од 19.10.2022.године, Комисија за новчану помоћ студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној дана 09.12.2022. године утврдила је Предлог листе студената – кандидата корисника новчане помоћи.

Предлог листе студената – кандидата корисника новчане помоћи можете погледати овде.

Scroll to Top