ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ СТУДЕНАТА – КАНДИДАТА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПРВЕ ГОДИНЕ МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

На основу члана 5. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима прве године мастер и докторских студија број: 612-13/2020-03-IV од 15.01.2021.године, Комисија за новчана помоћ студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној дана 22.02.2021.године утврдила је Предлог листе студената – кандидата корисника новчане  помоћи прве године мастер и докторских студија.

Предлог листе можете погледати овде.

Scroll to Top