На основу члана IV Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима број 612-15/2017-II од 29.09.2017. године, Комисија за новчану помоћ студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној 15.11.2017. утврдила је Предлог листе студената –кандидата корисника новчане помоћи.

Комплетан Предлог листе студената може погледати овде.