ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

На основу Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде, поступку доделе средстава,  проценту учешћа и условима под којим Општина Пландиште учествује у финансирању активности одржавања, Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса ,,СУФИНАНСИРАЊЕ“ за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу својстава зграде на територији општине Пландиште за 2022. годину, донела је следећи ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА.

Предлог листе можете преузети овде.

Scroll to Top