ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ – СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

На основу члана 5. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде, поступку доделе средстава,  проценту учешћа и условима под којим Општина Пландиште учествује у финансирању активности одржавања (,,Сл. лист Општине Пландиште“, број. 30/2018), Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса суфинансирања стамбених заједница на територији општине Пландиште за 2021. годину, донела је следећи Предлог ранг листе Стамбених заједница.

Предлог ранг листе Стамбених заједница можете преузети овде.

Scroll to Top