ПРОГЛАШЕНА ИЗБОРНА ЛИСТА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), Општинска изборна комисија општине Пландиште, на седници одржаној 30.05.2020. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е којим се ПРОГЛАШАВА Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Пландиште под називом ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА под редним бројем 4. , коју је за изборе расписане за 21.06.2020. године, поднела СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА.

Решење можете погледати овде.

Scroll to Top