ИЗМЕНА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На  основу  члaна  члана  103.  став  1.  Закона  о  запосленима  у  аутономним покрајинама и  јединицама локалне  самоуправе  („Службени  гласник  РС“  бр.  21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон,  95/2018,  95/2018-др.закон  и  86/2019-др.закон),  Начелник Општинске управе општине Пландиште, дана 03.06.2020. године доноси ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ.

Текст измене Јавног конкурса можете преузети овде.

Scroll to Top