На основу чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др.закон), члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018),  члана 59. Статута Општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018), Одлуке о поступку доделе и контроле програма/пројеката или недостајућиг дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Сл.лист општине Пландиште“, бр. 5/2021) члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину („Сл. лист Општине Пландиште“,  бр. 33/2020 и 14/2021 Јавног Конкурса за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2021. годину бр. 401-102/2021-II од 08.07.2021.године и Записника Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава организацијама цивилног друштв бр. 06-107//2021-IV,  Председник општине Пландиште дана 09.08.2021. године, доноси РЕШЕЊЕ о финансирању и суфинансирању програма/пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2021. годину.

Решење можете преузети овде.