РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАФОСТАНИЦЕ 110КV/20KV НАПОНСКОГ НИВОА (СА ПРИКЉУЧНИМ ДВ 110 KV)

ЈАВНО СЕ ИЗЛАЖЕ текст и графички материјал Елабората за рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу трафостанице 110kV/20kV напонског нивоа (са прикључним ДВ 110 kV) ради пуштања у процедуру.

ИЗЛАГАЊЕ Елабората за рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу трафостанице 110kV/20kV напонског нивоа (са прикључним ДВ 110 kV)  је 15 дана, почев од 11.04.2023. године, у дигиталном облику на званичној интернет страници општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs.  

ПРИМЕДБЕ на Елаборат за рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу трафостанице 110kV/20kV напонског нивоа (са прикључним ДВ 110 kV) за време трајања раног јавног увида заинтересована правна и физичка лица могу да поднесу у писменом облику и предају путем поште на адресу Општинска управа Пландиште, Услужни центар-Писарница, ул. Војводе Путника 38, 26360 Пландиште или електронском поштом  на адресу dragan.miljkovic@plandiste-opstina.rs.

Елабората за рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу трафостанице 110kV/20kV напонског нивоа (са прикључним ДВ 110 kV).

Scroll to Top