KОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА

На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 2. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 10.04.2018. године, расписује Kонкурс за пријаву посебних програма и пројеката у области спорта који се суфинансирају из буџета општине Пландиште за 2018. годину.

Средства по овом Конкурсу износе 200.000,00 динара и додељују се за посебне програме и пројекте из области спорта.

Образац пријаве на конкурс може се преузети са званичног сајта Општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs, или у Спортском савезу општине Пландиште, Војводе Путника 58/II у Пландишту.

Пријаву на конкурс, са свом потребном документацијом, лично доставити у Спортски савез општине Пландиште, закључно са 27.04.2018. године у 12,00 часова лично потписано и оверено печатом. Један примерак доставити електронском поштом на адресу: kancelarijazamlade@yahoo.com.

Комплетан текст Конкурса можете преузети овде.

Образац пријаве можете преузети овде.

Scroll to Top