РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016  и 8/2017) и члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Председник општине Пландиште, донео је

 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

 I

Овим Решењем утврђује се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Пландиште за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 29/2018 и 10/2019), а по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања општине Пландиште у 2019. години („Службени лист општине Пландиште“, број 8/2019) у укупном износу од 5.650.000,00 динара.

Комплетно Решење о расподели средстава можете погледати овде.

Scroll to Top