РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ НИЖИХ РАЗРЕДА О ПРАВИЛНОМ ДРЖАЊУ ТЕЛА

ДЕЦА НЕМАЈУ ДОВОЉНО ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

Данас је у Пландишту одржана презентација резултата превентивних прегледа деце која су урађена крајем прошле године захваљујући општини Пландиште која је обезбедила финансијска средства да се деци школског узратста од 1-3. разреда из све три основне школе обаве бесплатни превентивни прегледи дисбаланса постуларног статуса кинематичком методом (преглед кичме). Данас су директорима школа предати извештаји које ће они уручити родитељима деце која су урадила превентивне прегледе, односно мерења кичме.

Иначе, прегледи су рађени на узорку 120 деце узраста од 1-3 разреда. На даншњем састанку су присуствовали и функционери општине Пландиште, председник, Јован Репац, заменик председника, Горан Доневски и председник СО Пландиште, Ендре Сабо. О резултатима превентивног прегледа кичме, говорио је проф. др Дејан Мадић, професор на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. Презентацији је присуствовало више од трећине родитеља деце којима је рађен превентивни преглед.

О резултатима урађених мерења која су рађена захваљујући једном европском пројекту у чијој реализаци је учествовао и тим професора, где је коришћена најсавременија опрема за 3D мониторинг која иначе не постоји у Србији, професор Мадић је рекао да су слични као и код остале деце којима су урађени исти прегледи. Деца нису болесна али је уочен велики синдром физичке неактивости. Такође је рекао да свака деформација која је уочена, није трајна, може да се коригује и доведе у правилно стање. У вези са посебном методом која је примењена за мерење кичме рекао је она детектује и најмање поремећаје од нормалног држања тела деце.

Радили смо један европски пројекат и сада, након завршетка,  као одрживост, екипа која је реализовала пројекат понудила је локалним самоуправама у Војводини да се и у њиховим срединама ради снимање кичме. Један број друштвено одговорних општина међу којим је и општина Пландиште, је прихватила је да за родитеље и децу, нижешколског узраста уради превентивне прегледе кичме, односно, како је њихово држање тела. Урадили смо извештаје за сваког родитеља деце којим су рађена мерења. Деца су физички недовољно активна што се одразило за мускулатуру, на држање тела а неактивност може да утиче на гојазност и појаву дијабетеса код деце. Родитељи могу да помогну својој деци, заједичким вежбањем или шетњом. Нажалост, наша деца се не крећу ни у руралној ни у урбаној средини, што је много опасно, рекао је професор Мадић.

О значају веће физичке активости како код деце тако и одрасли, председник општине Пландиште, Јован Репац је рекао да се надам се да ће овај сусрет са родитељима и професором помоћи родитељима јер је презентација интерактивна. Председник је такође рекао да се нада да ће то утицати на родитеље да своју децу уче да треба да имају што више физичке активности, да буду у природи како би се здраво и правилно развијала.

Присутни родитељи су се укључили у разговор и постављали бројна питања у вези на тему правилног држања тела и веће физичке активности.

Scroll to Top