ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ПРЕДСТАВИЛА ПОТЕНЦИЈАНЕ БАЊСКЕ ЛОКАЛИТЕТЕ

OПШТИНА  ПЛАНДИШТЕ  ЈЕДАН ОД ЛОКАЛИТЕТА

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у сарадњи са Рударско-геолошким факултетом Универзитета у Београду и стручним ауторским тимом са Архитектонског и Медицинског факултета у Београду, представио је студије о развоју балнеолошког потенцијала Војводине. Студијe развоја педесет потенцијалних бањских локалитета на подручју Аутономне покрајине Војводине израђенe су у складу са планом активности и програмом рада Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2018. годину и представљају свеобухватну анализу потенцијала природног лековитог фактора, која поред подземних вода укључује и лековита блата, гас и климу. Сам предмет и обим истраживања укључивао је мултидисциплинарни тим стручњака.

Студије развоја су резултат рада Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, који је носилац већине европских пројеката управо из ове области, заједно са стручњацима Медициснког факултета, Архитектонског факултета Универзитета у Београду, те стручњацима из области хемијских наука. Препознато је педесет потенцијалних локалитета у смислу експлоатације природног лековитог фактора, односно инвестирања у развој бањског туризма у наредном периоду. Студије представљају другу, детаљну фазу истраживања, којој је претходила фаза научне оцене балнеолошког потенцијала на подручју АП Војводине. Овим истраживањима формирана је основа за унапређење туристичих производа пре свега кроз инвестирање у природне лековите ресурсе са циљем развоја туристичке понуде на одржив и савремен начин, тежећи светским и европским трендовима. Једна од 50 општина са геотермалним ресурсима је и  Општина Пландиште са потенцијалном бањском локацијом Јерменовци. Свим перспективним локација на територији покрајине уручене су Студије на основу којих даље могу да раде  све оно за шта се као општине или градови буду определили. На уручењу Студије, покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић је рекао да је ово историјски подухват за будуће генерације. Студије би требало да доведу не само нове инвестиције, кроз јавно-приватно партнерство, већ и повећање броја ноћења, посета, као и потрошње новог туристичког таласа, али и до запошљавања, смањења трговинског дефицита.

Определили смо се за модел гринфилд инвестиција у бањском и здравственом туризму. На локалним самоуправама је да определе модел улагања –  рекао је  Секретар Ђоковић.

Scroll to Top