УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ“ ФАЗА 2

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ДОБИЈА ПАКЕТ ПОДРШКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ

Стална конференција градова и општина и Савет Европе расписали су јавни позив за избор општина у којима ће се имплементирати пакет подршке за организационо и функционално унапређење локалне управе у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у лоаклној самоуправи – фаза 2“. Након прегледа и оцењивања приложене документације комисија је одлучила да се Општини Пландиште додели пакет подршке који ће бити реализован у два корака.

Први корак је експертска подршка која ће бити реализована од стране СКГО и подразумева уводне активности као што су, спровођење организационо – функционалне анализе локалне управе, припрему препорука за унапређење рада на основу анализе, припрему и дефинисање акционог плана за спровођење препурука организационо – функционалне анализе и припрему пројектне идеје која ће се базирати на препорукама организационо – функционалне анализе.

Други корак представља финансијску подршку, у виду грантова, одабраним ЛС (15) од стране Савета Европе у висини од 30.000 евра по гранту за сваку одабрану ЛС. Средства се добијају за реализацију пројекта заснованог на препорукама добијеним у оквиру организационо – функционалне анализе. Пројекат може бити за техничку опремљеност, нове потребе које модерна улога ЛС захтева, за унапређење и усклађивање администрације са новим захтевима и изазовима поготово у области развоја постојећих људских капацитета и оптималнијег искоришћавања постојећих ресурса.

Иницијални састанак на коме ће бити представљени консултанти и укратко активности на пројекту које ће бити спроведене до краја новембра 2021. године биће одржан у понедељак 13.09.2021. године.

Одељење за oпшту управу, људске ресурсе и заједничке послове

Scroll to Top