УТВРЂИВАЊE ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 43. став 2. тачка 3. и члана 51. став 1. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 24/2017 и 3/2020) и члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 26. фебруара 2021. године, доноси Решење о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика  средњих школа са подручја општине Пландиште.

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ОД МЕСТА СТАНОВАЊА ДО МЕСТА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2021. ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ ПУТУЈУ ОД МЕСТА СТАНОВАЊА ДО МЕСТА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2021. ГОДИНЕ

Scroll to Top