ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ЗА УЧЕШЋЕ У РАТУ ЗБОГ СТИЦАЊА СТАТУСА БОРЦА

Општинска управа општине Пландиште обавештава грађане да Захтев за издавање уверења за учешће у рату због стицања статуса борца, могу поднети сваког петка у КАНЦЕЛАРИЈИ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ПЛАНДИШТЕ, улица Војводе Путника 53, Пландиште, зграда Суда, приземље, глави улаз – десно, канцеларија број 3 у времену од 08:45 до 11:00 часова.

Захтеви се могу поднети од понедељка до петка и у ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, Војводе Путника 38, Пландиште, у канцеларији број 15 код Весне Стојановски у времену од 07:00 до 12:00 часова.

Више информација може се добити на следеће телефоне:

013/837 – 020  Канцеларија Министарства одбране Вршац

013/839 – 694  Канцеларија Министарства одбране Вршац

 

013/861 – 035  Општинска управа општине Пландиште

Scroll to Top