Закључак Владе Републике Србије о привредним субјектима који обављају производну делатност, као и Инструкције за рад теретана и фитнес клубова и Инструкције за рад козметичких и фризерских салона.

– Закључак Владе Републике Србије о привредним субјектима који обављају производну делатност,

– Инструкције за рад теретана и фитнес клубова и

– Инструкције за рад козметичких и фризерских салона.