АКТИВИЗАМ МЛАДИХ КАО СНАГА ДРУШТВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

На овогодишњем Конкурсу за спровођење омладинске политике Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Општина Пландиште – Канцеларија за младе у партнерсту са Црвеним крстом Пландиште, аплицирала је и добила средства у износу од 150.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Активизам младих као снага друштвене зајединце“.

Основни циљ пројекта је оснаживање активизма младих и ширење волонтерске мреже у циљу обезбеђивања довољног броја јединица крви за лечење пацијената у условима пандемије и елементарних непогода, док специфични циљеви представљају јачање вештина волонтера за сналажење у новим ситуацијама, као и превазилажења стреса и изгарања у ванредним ситуацијама и стицање додатних компетенција младих у вези са значајем набавке додатних јединица крви за време кризних ситуација.

Пројекат је планиран да се реализује у току летњих месеци у Дому Црвеног крста на Вршаком брегу. Поред Канцеларије за младе општине Пландиште и Црвеног крста Пландиште као партнерске организације у реализацији пројекта учествоваће и волонтери Црвеног крста Вршац и волонтери организација Црвеног крста из Решице и Харгите из Румуније. У реализацију пројектних активности као директни учесници ангажоваће се 30-так младих из горе наведене четири организације док је број индиректних уесника далеко већи и он представља све волонтере тих организација.

Scroll to Top