Конкурси

Предлог листе студената – кандидата корисника новчане помоћи

На основу члана IV Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима број 612-15/2017-II од 29.09.2017. године, Комисија за новчану помоћ студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној 15.11.2017. утврдила је Предлог листе студената –кандидата корисника новчане помоћи. Комплетан Предлог листе студената може погледати овде.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КАНДИДАТА ЗА СЛУШАОЦЕ КУРСА ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока (“Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. став 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези (“Службени гласник РС“, број 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока (“Службени гласник РС“, број 7/11), Министарство одбране објављује ЈАВНИ …

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КАНДИДАТА ЗА СЛУШАОЦЕ КУРСА ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ Прочитај више »

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта …

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

КОНКУРС ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА 2017/2018

На основу члана 64. става 1. тачке 11. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр.16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 3. Одлуке о новчаној помоћи студентима са територије општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 27/2016), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 29.09.2017. године, расписало је за новчану помоћ студентима …

КОНКУРС ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА 2017/2018 Прочитај више »

Јавни конкурс за попуњавање положаја у Општинској управи општине Пландиште

На основу члaна члана 49. став 2. и члана  95. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016), члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 12. став 2. Уредбе о …

Јавни конкурс за попуњавање положаја у Општинској управи општине Пландиште Прочитај више »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину …

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА Прочитај више »

РАСПИСАНИ НОВИ КОНКУРСИ РАЗВОЈНОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ – ПОВОЉНИЈИ УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

Надзорни одбор Развојног фонда АП Војводине усвојио је нове конкурсе за правна лица и предузетнике, за регистрована пољопривредна газдинства и за локалне самоуправе. Како наводе у Развојном фонду Војводине нове кредитне линије су знатно повољније у односу на претходни период. Процедура је поједностављена, а средства обезбеђења значајно смањена. Каматне стопе годишње износе 1% уколико је …

РАСПИСАНИ НОВИ КОНКУРСИ РАЗВОЈНОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ – ПОВОЉНИЈИ УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА Прочитај више »

КОНКУРС У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 10.02.2017. године, расписује КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ. Комплетан текст Конкурса можете преузети овде. Потребне обрасце можете преузети овде. Пријаве на конкурс подносе се Општинском већу путем Спортског савеза Пландиште. О расподели средстава …

КОНКУРС У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Прочитај више »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2017. ГОДИНУ

Општинско веће општине Пландиште, расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ. Комплетан текст Конкурса можете преузети овде. Обрасци: Образац 1 – Пријавни образац; Образац 2 – Предлог пројекта; Образац 3 – Буџет пројекта; Образац 4 – Наративни извештај; Образац 5 – Захтев за пренос средстава; Конкурсна документација …

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2017. ГОДИНУ Прочитај више »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Општина Пландиште расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ. Комплетан текст Конкурса можете преузети овде. Обрасци: Образац 1 – Пријавни образац; Образац 2 – Предлог пројекта; Образац 3 – Буџет пројекта; Образац 4 – Наративни извештај; Образац 5 – …

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ Прочитај више »

Scroll to Top