Конкурси

ЗАКЉУЧАК О ИЗМЕНИ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. ГОДИНИ

На основу чл. 20 Закона о локалној самоуправи, члана 17 – 26. Закона о јавном информисању и медијима, члана 61. и 120. Статута општине Пландиште, члана 6 Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину и Закључка о измени Закључка Општинског већа општине Пландиште број 401-15/2017-III од 25.01.2017. године, председник општине Пландиште, доноси ЗАКЉУЧАК О …

ЗАКЉУЧАК О ИЗМЕНИ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. ГОДИНИ Прочитај више »

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ РАСПИСАО НОВЕ КОНКУРСЕ

Обавештавамо Вас да су дана 17.01.2017. усвојени нови конкурси Развојног фонда АПВ. Од нових услова посебно издвајамо: 1. Смањен однос потребне вредности хипотеке и износа кредита 1,5 : 1 уколико је обезбеђење пољопривредно земљиште 2:1 уколико је обезбеђење некретнина или грађевинско земљиште 2. Могућност ручне залоге на новокупљену погонску механизацију код кредитирања регистрованих пољопривредних газдинстава …

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ РАСПИСАО НОВЕ КОНКУРСЕ Прочитај више »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

Расписује се конкурс за доделу новчаних награда најбољим студентима са подручја општине Пландиште за школску 2016./2017. годину, са циљем подстицања за постизање бољих резултата студирања и развијање такмичарског духа. Конкурс је отворен од 16.01.2017. до 03.02.2017. године. Комплетан текст Конкурса можете преузети овде. Образац пријаве можете преузети овде.

КОНКУРС ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

Расписује се конкурс за новчану помоћ студентима прве године факултета, односно уметничких академија, који имају пребивалиште на територији општине Пландиште, за школску 2016./2017. годину. Конкурс је отворен од 16.01.2017. до 03.02.2017. године. Комплетан текст Конкурса можете преузети овде. Образац пријаве можете преузети овде.

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години

Одлуком о буџету општине Пландиште за 2017. годину, средства у износу од 5.300.000,00 динара намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања. Конкурсом се суфинансирају следеће мере: 1. суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години – 5.000.000,00 РСД 2. суфинансирање пројеката производње медијских садржаја …

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години Прочитај више »

Javni oglas za dodelu pomoći izbeglicama i interno raseljenim licima

Komisija za izbor korisnika  za dodelu pomoći na teritoriji opštine Plandište za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih i interno raseljenih porodica O B J A V LJ U J E JAVNI OGLAS „ZA DODELU POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE I OSAMOSTALJIVANJE IZBEGLICAMA I INTERNO RASELJENIM LICIMA NATERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE“ I Komisija za izbor korisnika  za dodelu …

Javni oglas za dodelu pomoći izbeglicama i interno raseljenim licima Прочитај више »

Konkurs za najbolje studente

Na osnovu člana 61 stava 1 i tačke 12. i člana 120. Statuta opštine Plandište (“ Sl. list opštine Plandište“, br.16/2008), a u skladu sa Zaključkom o raspisivanju konkursa za dodelu novčanih nagrada za najbolje studente Opštinskog veća opštine Plandište  od 28.12. 2010.,  predsednik opštine, dana 29. 12. 2010. godine, raspisao je KONKURS ZA DODELU …

Konkurs za najbolje studente Прочитај више »

Oglas o izglaganju plana regulacije za vetrogeneratorsko polje

                        Na osnovu člana 62. stav 3. i člana 63. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata (“Službeni glasnik RS“ br. 31/2010) Opštinska uprava opštine Plandište objavljuje  O GLAS O IZLAGANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA VETROGENERATORSKO POLJE “PLANDIŠTE – 1“ I IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU NA JAVNI UVID

Kriterijumi za regresiranje troškova prevoza srednjoškolaca

REPUBLIKA SRBIJA -APV OPŠTINA PLANDIŠTE PREDSEDNIK OPŠTINE Broj: 451-16/2009-01 Dana:17. 08.2010.godine P L A N D I Š T E  Na osnovu člana 61. člana 120. Statuta opštine Plandište  („Sl. list opštine Plandište“, br. 16/2008), a u skladu sa članom 4. stavom 1 tačkom 1 Odluke o pravima građana iz socijalne zaštite („Sl. list opštine …

Kriterijumi za regresiranje troškova prevoza srednjoškolaca Прочитај више »

Humanitarni paketi hrane

Na osnovu člana 6. stava 1. tačke 1. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu humanitarnih paketa hrane izbeglicama i interno raseljenim licima na teritoriji opštine Plandište broj 9-21/2010-01 od 06.08.2010. godine(u daljem tekstu:Pravilnik ),Komisija za raspodelu humanitarnih paketa hrane izbeglicama i interno raseljenim licima na teritoriji opštine Plandište (u daljem tekstu:Komisija), dana 10.08. 2010. …

Humanitarni paketi hrane Прочитај више »

Scroll to Top