КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2019. ГОДИНИ

На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), чланова 87, 95, 96. и 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (”Службени гласник РС” бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије“ број 16/16 и 8/17), члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ број 30/2018), члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину и Решења Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-00027/2019-01 од 12.03.2019. године, Председник општине Пландиште расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање про
jеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2019. години

 

Комплетан текст Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2019. години можете погледати овде.

Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања можете преузети овде.

Образац 1а – Буџет Пројекта можете преузети овде.

Scroll to Top