Izbori u Crvenom krstu Plandište

Izborna sednica Skupštine Crvenog krsta Plandište održana je 27. jula 2010. godine.

Na početku sednice minutom ćutanja odana je počast preminulom dugogodišnjem članu Skupštine i potpredsedniku Crvenog krsta Plandište, dr Vladimiru Striberu.
Izabrani su članovi organa i nosioci funkcija u Crvenom krstu Plandište za mandatni period 2010 -2014. godine i to:

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA CRVENOG KRSTA PLANDIŠTE

  1. Biljana Davidovski – član Skupštine Crvenog krsta Plandište
  2. Radivoj Sikirica – član Skupštine Crvenog krsta Plandište
  3. Marta Kravić – član Skupštine Crvenog krsta Plandište
  4. Olga Davitkovski – član Skupštine Crvenog krsta Plandište
  5. Ilona Berza – član Skupštine Crvenog krsta Plandište
  6. Mirjana Manojlović – dugogodišnji volonter i aktivista Crvenog krsta
  7. Dragoslav Avramović – dugogodišnji saradnik Crvenog krsta

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA CRVENOG KRSTA PLANDIŠTE

  1. Jadranka Graovac – Šef Odseka za budžeta opštine Plandište
  2. Miladinka Bulj – računovođa Centra za socijalni rad Plandište
  3. Žana Pelcer – pravnika iz Udruženja privatnih preduzetnika

Na osnovu predloga Upravnog Odbora Crvenog krsta Plandište prethodnog saziva i nakon dobijenih mišljenja od Osnovnih organizacija Crvenog krsta za predsednika Crvenog krsta Plandište izabrana je ĐURĐEVKA TAFRA – dipl. spec. pedagog, (Direktor Centra za socijalni rad u Plandištu), koja je dugogodišnji saradnik i volonter Crvenog krsta (od 1999. godine angažovana na edukaciji dece i mladih u oblasti: higijena i zdravlje; bolesti zavisnosti: nikotinizam, alkoholizam, narkomanija; polno prenosive bolesti i dr.; saradnik u programu psihosocijalne podrške u okviru rada Kluba mladih; koordinator Programa „Briga o starima“, supervizor Programa „Vrtić za romsku decu“ i stalni stručni saradnik u pisanju projekata Crvenog krsta).

Za potpredsednika Crvenog krsta Plandište izabran je MILAN PUĐA – sekretar Sportskog saveza Plandište, dugogodišnji saradnik Crvenog krsta (od 1999. godine angažovan u Klubu mladih; dugogodišnji saradnik u oblasti rekreativnog sporta i zdravih stilova života; član Jedinice za delovanje u nesrećama; saradnik u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi).
Na istoj sednici usvojen je Plan akcije Crvenog krsta Plandište za period 2010-2014.

Scroll to Top