Izrada projektne dokumentacije

 Nastavljena dobra saradnja sa  vladinom Kancelarijom za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. Odobrena sredstva u visini od 800.000,00 dinara za projekat “ Izrada  Glavnih projekata kolovoza u naseljima opštine Plandište, i to za ulice u Plandištu, Velikom Gaju i Kupiniku„.

 Sažetak projekta:Izrada  Glavnih projekata kolovoza u naseljima opštine Plandište, i to za ulice u Plandištu, Velikom Gaju i Kupiniku, pripada sektoru razvoja infrastrukture.Većina mesta u opština Plandište, kao i samo sedište opštine, imaju problema vezanih za lokalnu infrastrukturu. Ovi problemi ogledaju se i u nedostatku puteva kroz naselja.U Plandištu, Velikom Gaju i Kupiniku postoje ulice u kojima nema kolovoza kao i one  u kojima je stanje kolovozne konstrukcije  i geometrija poprečnih profila takva da zahteva rekonstrukciju. Izvođenjem radova na saobraćajnicama u okviru izgradnje i rekonstrukcije obezbediće se uslovi za odvijanje bezbednog saobraćaja. Sve saobraćajnice koje su predviđene za izvođenje radova su prosečne širine od 3 do 5m i sa neuređenim kanalskim sistemom za odvodnjavanje atmosferskih voda. Sve  ulice se nalaze u zoni individualnog stanovanja i duž istih se odvija saobraćaj poljoprivredne mehanizacije i vozila. Obim i veličina saobraćaja su u okviru lakog opterećenja, što je neophodno utvrditi odgovarajućom analizom.

Glavnim projektom  predviđena je izgradnja i rekonstrukcija  kolovoza u naselju Plandište u ukupnoj dužini 3080m i to sledeće ulice: Zmaj Jovina u dužini od 305m, Obilićeva 955 m, Miloša Crnjanskog 510m, Šumadijska 390m, Sterijina 310m, Jovana Cvijića 320m i Vojvođanska 290m.

U naselju Veliki Gaj u ukupnoj dužini 1700m i to sledeće ulice: Užička u dužini od 1000m i Balkanska 700m.

U naselju Kupinik u ukupnoj dužini od 3410m i to sledeće ulice : Bratstva Jedinstva u dužini od 550m, Vuka Karadžića 210m, Drvarska 1130, Banatska 350m, Kordunska 490, Kosovska 440m i Moše Pijade 240m.

Ovim projektom predviđena je i izrada tehničke dokumentacije atarskih puteva u produžetku naseljskih ulica u naselju Plandište: ulica ka prečistaču odpadnih voda  u dužini od 350m.

Ukupna dužina navedenih ulica je 8540 metara.

Ovaj projekt će upravo biti usmeren na izradu projektne dokumentacije  koja je preduslov razvoja lokalne infrastrukture u ruralnom području shodno Nacionalnoj strategiji privrednog razvoja Srbije, Nacionalnoj strategiji održivog razvoja i Strategiji razvoja opštine Plandište.

Realizacijom ovog projekta stvorile bi se pretpostavke za realizaciju opštih ciljevi, a to su:

– stvaranje preduslova za brži razvoj nedovoljno razvijenih područja

– smanjenje siromaštva

– unapređenje standarda i kvaliteta života u nedovoljno razvijenim područjima

Rezultati projekta ogledali bi se kroz:

1.Podignut nivo izgrađenosti kolovoza  u naselju Plandište u dužini 3080 metara plus izgradnja atarskih puteva do prečistača za otpadnu vodu u dužini od 350 metara

2. Podignut nivo izgrađenosti kolovoza u  naselju Veliki Gaj u dužini  1700 metara

3.Podignut nivoa izgrađenosti kolovoza  u  naselju Kupinik u dužini  od 3410 metara

4.Racionalno uložena novčana sredstava za izvođenje radova na izgradnji  kolovoza i atarskog puta do prečistača za otpadnu vodu u naseljima Plandište, Veliki Gaj i Kupinik u ukupnoj dužini od 8540 metara.                     

 Ukupna vrednost projekta je : 2.500.000,00 dinara.Dobijena su sredstva od Vlade Republike Srbije Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja u visini od  800.000,00 dinara, a 1.700.000,00 dinara su obezbeđena u budžetu opštine Plandište za 2010. godinu.

Ciljne grupe i korisnici ovog projekta su celokupno stanovništvo naselja Plandište, Veliki Gaj i Kupinik, poljoprivredna gazdinstva i  opština Plandište.

Glavni preduslovi za realizaciju projekta su: kontinuirani interes Republike Srbije i lokalne samouprave za razvoj i ulaganje u infrastrukturu, odobren projekat za izradu projektne dokumentacije, obezbeđeno finansiranje (opština Plandište) i sufinansiranje (Vlada Republike Srbije, Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja), obavljanje svih aktivnosti kvalitetno u skladu sa planom aktivnosti i odredbama iz ugovora, kvalitetan izvođač  i slično. 

Opšti ciljevi ovog projekta su:

– stvaranje preduslova za brži razvoj nedovoljno razvijenih područja

– smanjenje siromaštva

– unapređenje standarda i kvaliteta života u nedovoljno razvijenim područjima

Posebni ciljevi ovog projekta su:

1.Podizanje nivoa izgrađenosti kolovoza  u naselju Plandište u dužini 3080 metara plus izgradnja atarskih puteva do prečistača za otpadnu vodu u dužini od 350 metara

2. Podizanje nivoa izgrađenosti kolovoza u  naselju Veliki Gaj u dužini  1700 metara

3.Podizanje nivoa izgrađenosti kolovoza  u  naselju Kupinik u dužini  od 3410 metar

4.Racionalno ulaganje novčanih sredstava za izvođenje radova na izgradnji  kolovoza i atarskog puta do prečistača za otpadnu vodu u naseljima Plandište, Veliki Gaj i Kupinik u ukupnoj dužini od 8540 metara.                    

 Opravdanost izrade projekta:Izradom projektne dokumentacije stvorili bi se preduslovi za racionalno ulaganje novčanih sredstava za izvođenje radova na izgradnji lokalnih puteva u naselju Plandište, Veliki Gaj i Kupinik u ukupnoj dužini od 8540 metara i podizanje nivoa izgrađenosti kolovoza  u naselju Plandište u dužini 3080 metara plus izgradnja atarskih puteva do prečistača za otpadnu vodu u dužini od 350 metara ,u  naselju Veliki Gaj u dužini  1700 metara i u  naselju Kupinik u dužini  od 3410 metara

 Opština Plandište je u budžetu za 2010. godinu opredelila deo finansijskih sredstava u iznosu od  1.700.000,00 dinara za finansiranje izrade Glavnih projekata kolovoza u naseljima opštine Plandište i to za ulice u Plandištu, Velikom Gaju i Kupiniku . Pošto se radi o značajnom delu lokalnog puta očekujemo punu i čvrstu vezu i saradnju lokalne samouprave sa državom.

Nakon završetka projekta stvoriće se preduslovi za realizaciju projekta  koji će se finansirati iz sredstava NIP-a

 Socijalno-ekonomska pitanja:Pri izradi ovog projekta vodilo se računa da sve ciljne grupe imaju podjednaka prava na benefite. Sama priroda projekta to im omogućava i garantuje. Svi koji žive u naseljima Plandište, Veliki Gaj i Kupinik  će imati jednaka prava da koriste izgrađenu infrastrukturu.

 Rodna ravnopravnost:U toku realizacije projekta u obzir će biti uzeta  ravnopravnost polova. Na projektu će biti angažovana oba pola na osnovu pozitivnih propisa.

 Zaštita životne sredine:Realizacijom ovog projekta  doprinosi se zažtiti životne sredine .

Ovim projektom stvoriće se preduslovi za brži razvoj nedovoljno razvijenih područja (cele opštine, posebno naselja Plandište, Veliki Gaj i Kupinik).

Projekat će uticati i na smanjenje siromaštva ovih sredina, odnosno na unapređenje životnog standarda i kvaliteta života za    5555 stanovnika  ova tri naselja, što čini  41.53%  ukupnog broja stanovnika.

Scroll to Top