ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 14. став 1. и чл. 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тч. 9 и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 15/12 и 88/18), Општинска управа Општине Пландиште ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ.

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Пландиште изложен је у седишту Општинске управе Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38., канцеларија број 1.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Пландиште, могу поднети Општинској управи у времену до 7,00 до 15,00 сати сваког радног дана и у нерадне дане од 8,00 до 12,00 сати најкасније до дана закључења бирачког списка до 31.12.2021. године.

Грађани могу од расписивања републичког референдума до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 25.12.2021. године поднети захтев да се у бирачки списка упише податак да ће се на републичком референдуму изјашњавати по месту боравишта на територији општине Пландиште (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељено лице. Овај податак не може се мењати до окончања спровођења референдума.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у једниствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоупораве www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Scroll to Top