ИЗВЕШТАЈ СА 14. СЕДНИЦЕ СО ПЛАНДИШТЕ

Одборници Скупштине општине Пландиште у свом 14. редовном заседању, којим је председавао Горан Доневски, председник локалног парламента, расправљало је о 30 тачака дневног реда. Седници су по позиву присуствовали и Јован Репац, председник Општине Пландиште, Душан Ћурчић, заменик председника општине Пландиште, Владан Младеновић, заменик предсеника СО Пландиште и Александра Одавић Мак, начелница локалне самоуправе.

Прва тачка на дневном реду било је усвајање предлога Одлуке о буџету општине Пландиште за 2022. годину са предлогом Кадровског плана. Предлогом Одлуке о буџету општине Пландиште предвиђено је укупно 575 миллиона динара, од којих су ове године опредељена значајна средства за унапређење комуналне и саобраћајне инфраструкутуре и израду пројеката који ће бити реализовани у сарадњи са покрајинским и републичким органима власти. Одборници су након разматрања предлога Одлуке исту и усвојили.
Одборници су током седнице разматрали и усвајали предлог годишњег Програма пословања ЈП Полет Пландиште за 2022. годину и предлог Решења о давању сагласности на годишњи програм пословања, затим Програм рада Историјског архива Бела Црква, разматрање Плана и програма рада и Финансијског плана Културно образованог центра „Вук Караџић“ Пландиште, Народне библиотеке Пландиште, Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад Пландиште, План рада Основних школа са територије Општине Пландиште, Предшколске установе Срећно детињство и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на годишњи програм пословања. Све одлуке усвојене су апсолутном већином гласова.

Scroll to Top