ИЗВЕШТАЈ СА 59.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА СПОРТ

Педесетдеветом  седницом  Општинског већа општине Пландиште, последњом у овој години, одржаној  27.12.2021.председавао је председник Општине, Јован Репац.

На дневном реду било је укупно 10 тачака. Већници су прво разматрати сет предлога који се тичу Дома здравља. Као прво,  разматран је предлог Решења о давању сагласности на Програм унапређења хигијенско’санитарних услова у Дому здравља Пландичте са припадајућим амбулантама у насељеним местима у току епидемије Соvid –19 у 2021.години, предлог Решења о давању сагласности на Програм унапређења доступности здравствене заштите старим лицимаи деци ромске националности општине Пландиште радом теренских служби у 2021.години. У оквиру друге тачке дневног реда, речено је да су очекивани ефекти овог Програма повећава доступноат здравствених услуга свим ососбама ромске националности у свим насељеним местима  општине Пландиште, без обзира на њихов статус здравственог осигурања  и да се квалитет услуга у примарној здравственој заштити  подиже на виши ниво , што је велики помак за општине са малим бројем становника. Такође је разматран и предлог  Решења о давању сагласности на Програм унапређења доступности здравствене заштите становника општине Пландиште радом логопеда у 2022.години, на основу којег ће за потребе становништва, наставити са радом и логопед.

Након тога, већници су разматрати и предлог Решења о одобравању исплате новчане помоћи студентима основних студија са територије општине пландиште  и  Решења о одобравању исплате новчане помоћи студентима прве године мастер и докторских студија са територије општине Пландиште која је ове године виша него што је била у прошлој и износи 80.000 рсд који ће студентима основних , мастер и докторских студија бити исплаћене у 8 месечних рата.У вези са предлогом   Решења о утврђивању висине и начина регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште за период јануар-јун 2022.године, речено је да ће Општина сносити трошкове месечних карата зу пуном износу.  Цеме коју наплаћује овлашћени превозник.

Што се тиче  економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи“Срећно детињство“Пландиште, већмици су изгласали да да је учешће корисника услуга у цени по детеу 20%   од утврђене економске цене, односно је цена целодневног  боравла по детету у висини од 3.574, 83 динара по детеу  а за целодневи припремни , предшколски програм цена 2.859, 86 динара по детету. Већници су разматрали и усвојили  Правилник о систему финансијског управљањаи контроле у општини Пландиште а након тога су одобрили финансирање програма у области спорта за који је у наредној, 2022.године одобрено укупно 12.700,00 динара

. Све одлуке су донете једногласно. Последња тачка била су текућа питања.

 

 

Scroll to Top